Gesloten
Open: 13 juni, 2022
| Sluitend: 13 juli, 2022

BRUGEL lanceert een openbare raadpleging over de algemene voorwaarden aangenomen door Sibelga. Deze voorwaarden betreffen enerzijds de levering door de DNB van werken, diensten of levering en anderzijds de levering van gas of elektriciteit door de DNB als noodleverancier.

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de relatie tussen de distributienetbeheerder en de gebruikers van het distributienet te regelen, alsook de levering aan de beschermde klanten te regelen.

Door middel van deze raadpleging wenst BRUGEL de opmerkingen en aandachtspunten van de gebruikers van de elektriciteits- en gasnetten en van de betrokken actoren te verzamelen.

Document voorgelegd ter raadpleging

Twee documenten worden voorgelegd ter openbare raadpleging:

Praktische regelingen voor deelname aan de raadpleging

De openbare raadpleging loopt van 13 juni tot en met 13 juli 2022.

Stuur uw opmerkingen per e-mail naar consultation.consultatie@brugel.brussels

Enkel reacties via deze procedure worden door BRUGEL behandeld.

Als u vragen hebt over deze openbare raadpleging, kunt u contact met ons opnemen via: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door deel te nemen aan deze raadpleging, stemt u ermee in dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw indrukken te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken, uw gegevens inzien, corrigeren en wissen door contact met ons op te nemen via e-mail (info@brugel.brussels) of per post (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel). Ten slotte moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan uitmaken van een verzoek om toegang tot informatie overeenkomstig de geldende regelgeving. U kunt echter vragen dat uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd vóór publicatie of eventuele mededeling van de bijdragen.