Verkoop van de groenestroomcertificaten


Om uw GSC's te valoriseren, richt u zich tot om het even welke elektriciteitsleverancier die in het Brussels Gewest actief is, of tot een tussenpersoon. Lijst van de kopers van groenestroomcertificaten ». 

Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte

Nadat u een prijs en verkoopmodaliteiten met een koper hebt afgesproken, voltooit u de transactie op het extranet*.

Nadat de transactie in onze databank verwerkt is, ontvangen u en de koper een rekeninguittreksel. De koper zal de overeengekomen betaling uitvoeren nadat de GSC's naar zijn rekening overgedragen zijn en volgens de modaliteiten van het aankoopcontract.


Let op :

  • BRUGEL komt NIET tussen bij het zoeken van een koper, noch bij de onderhandelingen over de transactiemodaliteiten,

  • De huidige BTW is van toepassing (Zie "Btw of personenbelasting op GSC's" in onze FAQ).

Alleen de rekeninghouder of een van zijn volmachthouders mag transacties uitvoeren.

* Als u dat wenst, kunt u ook het Formulier voor de verkoop van GSC's" gebruiken, het ondertekenen en via fax, e-mail of met de post naar BRUGEL sturen.


Prijs van het groenestroomcertificaat

BRUGEL publiceert regelmatig de gemiddelde transactieprijs van een groenestroomcertificaat in het Brussels Gewest, op basis van de informatie die het bezit.Bron: Observatorium van de gaz- en elektriciteitsprijzen.


Eenvoudige gemiddelde prijs: Dit is de gemiddelde prijs per transactie, waarbij elke transactie dezelfde weging heeft.


Gewogen gemiddelde prijs: In dit geval zijn de transacties gewogen volgens hun aantal GSC's. Dit bedrag komt dus overeen met de gemiddelde prijs per transactie, gewogen volgens het aantal GSC's per transactie.


De minimumprijs wordt gewaarborgd door de verplichting voor Elia om GSC's aan te kopen tegen 65 €/GSCverplichting voor Elia om GSC's aan te kopen tegen 65 €/GSC.