De Geschillendienst is een buitengerechtelijk orgaan dat binnen BRUGEL werd opgericht en dat voornamelijk geschillen behandelt tussen de Brusselse consumenten en de energieleveranciers, de distributienetbeheerder en het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

De Geschillendienst behandelt de klachten met het oog op een snellere, transparante en kosteloze behandeling van de geschillen..