16.09.2019 Categorie : BRUGEL

In afwachting van de benoeming van een volwaardige voorzitter door de regering, treedt de heer Eric MANNES op als voorzitter van BRUGEL.

Hij zal nauw samenwerken met de andere twee bestuurders, Isabelle CHAPUT en Guillaume LEPERE.

De bestuurders verbinden zich ertoe de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven en tegelijkertijd de veiligheid van de genomen maatregelen te waarborgen.