Openbare raadpleging over de ontwerpen van investeringsplannen van de netbeheerders SIBELGA en ELIA

In overeenstemming met de nieuwe bepalingen van de ordonnanties die de markten van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen, gaat BRUGEL over tot raadpleging van de betrokken administraties, de daadwerkelijke of potentiële gebruikers van het net en van de Raad van Gebruikers over bepaalde aspecten van de ontwerpen van investeringsplannen die voor advies weren ingediend door:

  • SIBELGA als beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en gas, en

  • ELIA als beheerder van het gewestelijke transmissienet.

Om aan deze raadpleging deel te nemen, stellen we u een vragenlijst ter beschikking die beschikbaar is via de onderstaande link. Gelieve de vragenlijst in te vullen en naar ons terug te sturen op het volgende adres: consultation.consultatie@brugel.brussels  

BRUGEL zal alleen de reacties die deze procedure volgen in aanmerking nemen.
De raadpleging vindt plaats van 30 november tot 30 december 2018.

Ter raadpleging voorgelegde documenten:

Plan d'investissements ElectricitéHet investeringsplan Elektriciteit voor de periode 2019-2023 van de distributienetbeheerder SIBELGA

Plan d'investissements GazHet investeringsplan Gas voor de periode 2019-2023 van de distributienetbeheerder SIBELGA

Plan d'investissementsHet investeringsplan voor de periode 2019-2029 van de gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA

Vragenlijst:

QuestionnaireVragenlijst voor de openbare raadpleging over de ontwerpen van investeringsplannen van de beheerders van het distributienet (SIBELGA) en het gewestelijke transmissienet (ELIA)