24.01.2018 Categorie : Electriciteit , Gas , Leveringsvergunningen

Consultatie noodleveranciersregeling

BRUGEL heeft samen met de andere gewestelijke regulatoren (CWaPE en VRGE) en met de federale regulator (CREG) als waarnemer een ontwerpadvies opgesteld voor de noodleveranciersregeling. Deze regeling moet een oplossing bieden in het geval een leverancier van elektriciteit of aardgas zijn activiteiten niet meer verder kan zetten. Omdat veel leveranciers actief zijn in verschillende gewesten zou die oplossing best hetzelfde zijn in alle gewesten.

Dit ontwerpadvies wordt nu tegelijk door de drie gewestelijke regulatoren geconsulteerd bij alle belanghebbenden. Na verwerking van de reacties en eventueel verder overleg, is het de bedoeling een afgewerkt, gedragen advies te kunnen voorstellen aan de verschillende regelgevers.

Het ontwerpadvies, het consultatiedocument en alle praktische informatie over deze consultatie zijn beschikbaar hier.

Graag ontvangen wij uw reacties tijdens de consultatietermijn, van 23 januari tot 23 maart 2018. We zouden u willen vragen om voor de reacties het consultatiedocument als formulier te gebruiken.